Current Status
Not Enrolled
Price
7.500.000 ₫
Get Started

Mô tả khóa học

Khóa học Phun Xăm Môi Chuyên Nghiệp gồm 8 phần cung cấp kiến thức toàn diện và kỹ thuật chuyên sâu về phun xăm môi. Trong phần đầu, học viên sẽ hiểu về lý thuyết màu sắc và cơ cấu da môi, cũng như cách lựa chọn dụng cụ phù hợp. Khóa học cung cấp lý thuyết và luyện tập về xăm môi 2D, môi đậm, môi 3D và kỹ thuật Ombre, cùng với nâng cao kỹ thuật và kỹ thuật tái tạo môi. Học viên sẽ biết cách thực hiện quá trình phun xăm môi an toàn và chăm sóc sau phun xăm. Cuối cùng, khóa học hướng dẫn cách tập trên người mẫu thực tế và cung cấp kiến thức về quản lý cửa hàng và quảng bá sự nghiệp.

Chương trình trọng tâm

Đánh giá tiêu biểu
"Khóa học này bao gồm cả lý thuyết và thực hành, cho phép tôi tiếp cận các phương pháp xăm môi hiện đại. Tôi cũng học được cách làm việc với khách hàng và tạo ra kết quả tự nhiên và đẹp mắt."
Phương Phạm
Shopping Cart