Current Status
Not Enrolled
Price
12.000.000 ₫
Get Started

Mô tả khóa học

Khóa học Phun Lông Mày Chuyên Nghiệp bao gồm 7 phần, mang đến kiến thức chi tiết và kỹ thuật chuyên sâu về phun lông mày. Học viên sẽ bắt đầu với kiến thức cơ bản về màu sắc và cấu trúc lông mày. Sau đó, họ sẽ tìm hiểu về các công cụ và dụng cụ cần thiết. Khóa học bao gồm cả kỹ thuật phun lông mày 2D và lông mày đậm, cũng như các kỹ thuật nâng cao như lông mày 3D và Microblading. Học viên sẽ cũng nắm vững cách thực hiện quá trình vệ sinh an toàn và chăm sóc sau phun lông mày. Cuối cùng, họ sẽ tham gia vào luyện tập thực hành để phát triển kỹ năng thực tế.

Chương trình trọng tâm

Nhận xét tiêu biểu
"Khóa học Phun Lông Mày thực sự tuyệt vời. Tôi đã bắt đầu với kiến thức cơ bản và kỹ thuật non nớt và kết thúc với sự tự tin trong việc phun lông mày. Phần lý thuyết và thực hành đều rất cơ bản và dễ hiểu, và giảng viên đã cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Khóa học này đã thay đổi cuộc sống và sự nghiệp của tôi."
Nguyễn Tuấn
Shopping Cart